Tất cả tin tức

Cơ sở may túi vải tại Hải Phòng

TỐNG VĂN QUYẾT 22/10/2018
Đôi nét về thành phố “ hoa phượng đỏ” Vốn từ xưa, Hải Phòng đã là một thành phố cảng quan trọng, được coi là trung tâm công nghiệp và là cảng biển lớn nhất phía bắc. Ngày nay, Hải Phòng là một trong những thành phố biển năng động nhất nhì Việt Nam, là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế giáo ...