Tất cả tin tức

Túi Vải Hội Nghị Trong Các Hội Thảo Về Thuốc

TỐNG VĂN QUYẾT 27/11/2018
Với mục đích nâng cao trình độ hiểu biết về các căn bệnh thông thường của cuộc sống. Ngày nay nhiều người được tiếp cận các loại thuốc không chỉ qua các phương tiện truyền thông mà còn được trực tiếp hiểu sản phẩm thông qua các hội nghị triển lãm về bệnh thông thường, và các loại thuốc. Nói đến...